עיריית הוד השרון על כלל העובדות והעובדים, שמה בראש סדר העדיפויות את נושא השירות והנגישות לתושבות ולתושבים, השקיפות, השיוויון והשמירה על ערכי הסביבה.

העירייה פועלת לקידום איכות החיים ואיכות השירות בהווה ובעתיד במגוון תחומים - בסימן קהילה וטבע במרכז.

 

שירות ומענה לתושב – עיריית הוד השרון מתחייבת להדק ולחזק את הקשר עם התושבות והתושבים ולהיות מעורבת בקהילה, על כלל גווניה, ולספק מענה ושירות איכותי, זמין ונגיש לכלל התושבות והתושבים.

מחויבות – עיריית הוד השרון ועובדיה יפעלו באמינות, יושרה, שקיפות ובהגינות בעת ביצוע תפקידם.

שקיפות – עיריית הוד השרון פועלת על מנת לייצר שקיפות מלאה של פעולותיה ושיתוף התושבות והתושבים בהחלטותיה. לייצר מנגנוני שיתוף ציבור בכל תחומי החיים ולהסתייע בתושבות ובתושבים בעיצוב עתידה של העיר.

יעילות ומקצועיות – קיום תהליכי בקרה שוטפים ושילוב טכנולוגיות, תוך הבנת הצרכים של התושבות והתושבים והעיר.

קיימות - שמירה על הסביבה ובריאות התושבות והתושבים, בשיתוף ציבור. פיתוח תוך התחשבות באיתני הטבע, כדי לאפשר חיים עם הסביבה ולא על חשבונה, וחינוך לקיימות.