הגשת המועמדות תתבצע אך ורק באופן מקוון באמצעות מערכת הרישום
בכתובת https://hod-hasharon.vendors.co.il

הודעה על פתיחת רישום למאגר יועצים משפטיים דיגיטלי.pdf